Om KBT

KBT, som står för kognitiv beteendeterapi  är en evidensbaserad terapiform vilket innebär att den har ett starkt stöd i forskningen och har en bevisad effekt. KBT är ett paraplybegrepp som omfattar flera olika terapiinriktningar som alla har gemensamt att de baseras på forskning om hjärnan, våra beteenden och psykologiska processer. Hur vi tolkar omvärlden med våra sinnen är avgörande för hur vi tänker,  känner och agerar.

Med evidens brukar menas att metoderna visat sig effektiva i flera av varandra oberoende studier och som klient/patient kan man alltså känna en trygghet att de metoder som används är bevisat effektiva för just de problem som klienten/patienten har. I dagsläget har KBT visat sig ha evidens för 23 olika problemområden. 

  • KBT har tydligt fokus och mål. Tillsammans lägger terapeut och klient upp strategier för hur målet eller målen ska nås och var fokus ska ligga under terapin.
  • KBT är ett samarbetsprojekt. Klienten är delaktig med t ex övningar hemma mellan träffarna, kartläggninar etc
  • KBT är nu och framåt! Det kan finnas ett stort värde i att kartlägga när, hur och var problemen har uppstått men fokus ligger hela tiden på nuet och hur problemen kan lösas.
  • KBT har ingen dold agenda. Som klient/patient har du alltid rätt att få veta varför just de metoderna används och hur terapeuten resonerar.
  • KBT fungerar, men inte för alla. För en del visar sig det sig att KBT inte är det mest effektiva och får avsedd effekt. Därför är det viktigt att hela tiden stämma av med sin terapeut hur terapin utvecklas. I annat fall kan det vara bra att byta terapiform eller byta terapeut.