Relationsterapi

I alla relationer uppstår det konflikter och meningsskiljaktigheter. Relationers mående går upp och ner och ibland kan nedgången bli en djupare svacka för en eller båda och till slut ifrågasätts relationen. Ofta har man försökt att lösa sina problem på olika sätt men försöken har istället gjort att problemen förstärkts.

Ibland är det ena parten som funderar på separation/skilsmässa men den andre vill fortsätta. Det kan handla om en akut kris som otrohet eller att man upplever att gnistan och glöden i relationen har ersatts av en vardag utan större glädje eller passion.

 

Arbetssätt

Vi jobbar med en terapimodell som heter IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) som bygger på KBT. Den har visat sig effektiv i ett flertal studier både i Sverige och internationellt.

I den första delen av terapin som kallas konceptualisering får ni möta terapeuten tillsammans. Det första samtalet är med båda i paret, sen varsitt enskilt samtal där man får fördjupa sina tankar och känslor om relationen. Därefter en återkopplingsträff där vi tillsammans gör en analys av relationen och hur man kan jobba vidare därifrån.

En konceptualisering kostar 4200 kr, därefter kostar varje träff 1125 kr (ca 75 min) eventuella individuella samtal under parterapin kostar 900 kr/samtal. Efter återkopplingsträffen bestämmer man sig om och hur man vill gå vidare, ibland kan konceptualiseringen vara tillräckligt för att hitta en väg framåt och ibland kan det behövas ytterligare samtal, vanligtvis 2-6 samtal. Det bestämmer ni själva. Terapimodellen bygger på att tillsammans hitta förändringar i relationen som leder till ett bättre liv och mående, individuellt och tillsammans. 

Välkomna att höra av er!