Företag
  

Varje företag är unikt och därmed har varje företag unika behov av utveckling och kunskap. För ensamföretagaren kan det handla om coaching, för mindre företag om att utveckla personalen eller att få stöd och hjälp när det finns misstanke om missbruk eller andra svåra situationer. För större företag om ledarskapsutbildning och utveckling av arbetslag/team

Forskning visar att de företag som utvecklas även efter många år och som når stora framgångar både ekonomiskt och personalmässigt är de företag som har tydliga visioner och en tydlig värdegrund. Framgångsrika ledare har också kunskaper som sträcker sig bortom det teoretiska, de har egna visioner och livsvärden som de kan integrera med sina karriärer.

Cognitiva erbjuder olika tjänster, gemensamt för alla är att de baseras på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och att de anpassas efter kundens behov.

Några exempel på tjänster

– Föreläsning om stresshantering

– Coaching av chefer/arbetsledare

– KBT baserad ledarskapsutbildning (6 dagar)  Individ-Grupp-Process

– Utbildningar i kommunikation

 Du kanske har en väldigt tydlig bild av vad ditt företag skulle behöva för att ta ett steg framåt eller så inser du att något behöver göras men kan inte sätta fingret på vad.

Oavsett så är Du välkommen att ta kontakt så bokar vi in ett möte där vi tillsammans gör en analys av situationen och ser hur vi på bästa sätt kan föra er framåt mot era visioner och mål.