Chefs-coaching

En klok ledare söker ofta stöd hos andra för att bättre kunna reflektera över sina val. Med en professionell coach kan en ledare få spegling och återkoppling på sina tankar och funderingar. I renodlad coaching är det hela tiden klienten som sitter inne med kunskapen men i samtalet kan coachen bolla tillbaka och ge nya perspektiv, vilket utvecklar och förstärker ledarens kompetens. Med kognitivt förhållningssätt blir fokus att i första hand förstärka det som är bra och funktionellt i ledarskapet.

”Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan.”

– Ralph Waldo Emerson

Coaching på Cognitiva

Coachandet kan med fördel inledas med mer betoning på utbildning där klientens personliga egenskaper kartläggs med hjälp av olika verktyg. Med större förståelse för sig själv, sina värderingar och styrkor blir sen coachingprocessen ännu mer effektiv. För varje kund skräddarsys tjänsten för att passa det unika behovet.

Coachingen är hela tiden målinriktad och utvärderas fortlöpande.

Vill du veta mer vad Cognitiva KBT kan göra för ditt företag?

Ta gärna kontakt genom formuläret under ”Kontakt” eller per telefon 0706-918683