Cogntiva KBT

 

Cognitiva KBT har en värdegrund som baseras på humanism och demokrati. Vi tror på människors egen kraft att förändra och utveckla sig själva. Genom utbildningar, coaching och terapi är visionen att vara en faktor i samhället som verkar för bättre mående och hälsa.

 

Genom samarbete och ett stort nätverk finns ett flertal kompetenser att tillgå, ambitionen är att kunna hjälpa och tillgodose varje klient  på bästa möjliga sätt.

 

Vi följer SFKBT:s etiska riktlinjer, läs mer här. Alla som jobbar med eller i samarbete med Cognitiva KBT tar kontinuerlig handledning/egenterapi.

 

Företaget har patientansvarsförsäkring.

 

 

   Patrick Nyberg

 

      Tar under 2020 emot för parterapier (IBCT, integrative behaviour couples therapy) även individer för terapi och coaching i mån av tid. Välkommen med ett mail!

      E-post: patrick@cognitiva.se

Favorituttryck just nu: Om vi ska kunna uppnå något vi aldrig uppnått tidigare är det högst troligt vi behöver göra något vi aldrig gjort innan.

 

 

Samarbetspartners

 

 

 

 

    Lisa Evaldsson

       Kognitiv beteendeterapeut (KBT) och socionom. Har arbetat med barn, ungdomar och familjer både utredande och behandlande.                            Har utbildning i systemisk intervjumetodik och specialiserar sig mot parterapi och familjeterapi men arbetar också med individuell terapi                och stödsamtal.