Cogntiva KBT

Cognitiva KBT har en värdegrund som baseras på humanism och demokrati. Vi tror på människors egen kraft att förändra och utveckla sig själva. Genom utbildningar, coaching och terapi är visionen att vara en faktor i samhället som verkar för bättre mående och hälsa.

Genom samarbete och ett stort nätverk finns ett flertal kompetenser att tillgå, ambitionen är att kunna hjälpa och tillgodose varje klient  på bästa möjliga sätt.

Vi följer SFKBT:s etiska riktlinjer, läs mer här. Alla som jobbar med eller i samarbete med Cognitiva KBT tar kontinuerlig handledning/egenterapi.

Företaget har patientansvarsförsäkring.

   Patrick Nyberg

      Kognitiv beteendeterapeut (KBT), diplomerad coach och är utbildad lärare. Mångårig erfarenhet av undervisning, coaching  och handledning.
Patrick har också handledar- och mentorsutbildning samt utbildning i ledarskap med flera års erfarenhet av projektledning i olika former.

      E-post: patrick@cognitiva.se

Favorituttryck just nu: Om vi ska kunna uppnå något vi aldrig uppnått tidigare är det högst troligt vi behöver göra något vi aldrig gjort innan.

Samarbetspartners

    Lisa Evaldsson

       Kognitiv beteendeterapeut (KBT) och socionom. Har arbetat med barn, ungdomar och familjer både utredande och behandlande.                            Har utbildning i systemisk intervjumetodik och specialiserar sig mot parterapi och familjeterapi men arbetar också med individuell terapi                och stödsamtal.