Hur går en terapi till?

Det första steget är att du tar kontakt per mail eller genom kontaktformuläret till höger på sidan, det går bra att ringa men ofta är det upptaget då det är pågående samtal. Vi bestämmer sen en tid att ses en första gång. Ofta kan det kännas svårt att ta steget till att söka terapi och för de flesta känns det lite obekvämt och nervöst första gången man träffar sin terapeut.

Du får sen berätta lite närmare om hur tillvaron ser ut och vilka problem du upplever. Vi bestämmer  hur ofta vi ska ses, vanligtvis en gång i veckan men ibland oftare i början av terapin.

Detta blir början på det vi inom kbt kallar för konceptualisering. Tillsammans utforskar vi hur allt hänger ihop och vad det är som gör att läget är som det är just nu. Terapeuten och du som klient är som två forskare där du är experten på dig själv och terapeuten experten på kognitiv och beteendeinriktad terapi. Du kommer också att få fylla i självskattningsformulär som hjälper oss med konceptualiseringen och som sparar tid. Konceptualiseringen fortgår under hela terapin men efter ca 4-5 träffar bör vi ha ringat in vad problemen handlar om och hur vi ska gå tillväga för att komma tillrätta med det.

Nu börjar själva terapin. Vi sätter upp mål, både kortsiktiga och långsiktiga, som vi ska nå fram till med terapin. I terapirummet jobbar vi med tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop. Du får hemuppgifter av olika slag som vi utvärderar när vi ses. Det kan handla om att prova nya beteenden, exponera sig för något som är jobbigt eller att öva på nya sätt att tänka.

Under terapins gång utvärderar vi hela tiden och försäkrar oss om att vi är på rätt väg mot målen. När målet, eller målen, har uppnåtts avslutas terapin. Ofta genom att fasa ut den med längre tid mellan varje träff där vi förstärker målen och jobbar med hur de nya kunskaperna ska upprätthållas i framtiden.

Det är svårt att förutspå exakt hur många gånger en terapi varar, det beror på olika förutsättningar och varje människa och varje problem är unikt. Men som exempel kan en lindrig depression handla om ca 10 träffar med två uppföljningsträffar. En specifik fobi som spindelfobi 4-5 träffar alternativt två halvdagar.